Wyższa kwota wolna od podatku w 2017

Parlament uchwalił nową ustawę o kwocie wolnej od podatku wynika z niej, że najbardziej odczują to samorządy, a dla 20 milionów Polaków zmiana ma być nieodczuwalna. Z podatku całkowicie zwolnione będą osoby, które w ciągu roku osiągną dochód poniżej 6,6 tysięcy złoty, z danych wynika, że skorzysta z tego 3,5 miliona obywateli. Zdaniem ekspertów cały system naliczania kwoty wolnej jest dość skomplikowany. Dokładnie każdy będzie mógł się dowiedzieć ile może odliczyć od podatku pod koniec roku po obliczeniu dochodów. Podatnicy według nowej ustawy zostali podzieleni na pięć grup. Wstępnie widać, że osoby mające powyżej 85,5 tysiąca rocznych dochodów mogą czuć się poszkodowani. Jeśli ich dochody przekroczą 127 tysięcy złoty stracą 556 złoty. Czytaj dalej

Fundusze wierzytelności

Możliwość inwestowania w akcje i obligacje od wielu już lat stała się dostępna dla dużej części inwestorów detalicznych bez względu na stan ich zamożności. Znacznie ograniczony jest natomiast dostęp do inwestycji w pakiety niespłacanych wierzytelności. Na taką inwestycję mogą sobie pozwolić tylko większe podmioty posiadające odpowiednią wiedzę zarówno techniczną jak i merytoryczną. Część takich inwestorów do niedawna mogła tylko skorzystać z akcji spółek wierzytelności, które są dostępne na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz z obligacji firm windykacyjnych takich jak : Kredyt Inkaso, Best, GetBack lub Kruk. Od kilku lat z inwestycji w wierzytelności mające formę Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych mogą skorzystać inwestorzy detaliczni.

Kilka lat temu rynek funduszy wierzytelności nie wzbudzał większego zainteresowania, a doradcy wypowiadali się o nim bardzo ostrożnie. Spadające stopy procentowe spowodowały większe zainteresowanie wśród klientów funduszami wierzytelności jako dodatku do powiększania zysków. Zachęcające dla potencjalnych inwestorów okazały się wyniki przewyższające stopę zwrotu z funduszy obligacyjnych i stabilność wyceny mimo licznych wahań na rynku kapitałowym. W obecnym czasie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych proponuje swoim klientom taką ofertę co pozwala sądzić, że rynek wierzytelności w naszym kraju rozwija się w szybkim tempie i jest konkurencyjny. Wzrasta liczba podmiotów biorących udział w przetargach pakietów wierzytelności obowiązujący podatek bankowy i przepisy z zakresu rachunkowości dodatkowo skłaniają coraz większą liczbę podmiotów do sprzedaży swoich wierzytelności. Czytaj dalej

Awans Polski w rankingach konkurencyjności

gospodarkaSzwajcaria po raz ósmy zajęła pierwsze miejsce w rankingu konkurencyjności w ramach Światowego Forum Ekonomicznego. W tym roku Szwajcaria znalazła się na pierwszym miejscu spośród 138 krajów. Eksperci wskazywali na lekki spadek pozycji Niemiec, które znalazły się za Holandią, która zajęła 4 miejsce. Warto zaznaczyć, że dane dla Wielkiej Brytanii zbierane były przed ogłoszeniem Brexitu Wielka Brytania awansowała o trzy pozycje i jest na 7 miejscu. Czytaj dalej

Cydrownia S.A – Zachęca do inwestowania w polski cydr

cydr jabłkaWedług przewidywań ekspertów do 2019 roku wzrośnie sprzedaż polskiego cydru do 30 procent rocznie. Cydrownia S.A Jest obecnie wiodącym producentem tego niskoprocentowego alkoholu na portalu equity crowdfundingowym 13,4 tysiąca akcji każda z nich ma wartość 30 złotych. Właściciele firmy Cydrownia S.A – Dziki Polski Cydr i Cydr Grujecki są zdania, że firma jest w tej chwili na etapie dynamicznego rozwoju w podtrzymaniu tego może pomóc realizacja nowej koncepcji na sprzedaż tego trunku. Wzrastająca sprzedaż trunku wynika z większego zainteresowania społeczeństwa alkoholem niskoprocentowym, a zwłaszcza produktów pochodzących z polskiej produkcji lokalnych marek. Rozwojowi produkcji cydru sprzyja również możliwość wykorzystania rodzimych owoców. Według szacunków w najbliższych latach sprzedaż cydru w Polsce wzrośnie do 40 milionów litrów rocznie. Czytaj dalej

Lubelski Ratusz wystawia na przetarg nieruchomości

ratusz lubelskiJuż po raz trzeci odbędzie się przetarg organizowany przez Lubelski Ratusz na nieruchomość uważaną za jedną z najdroższych znajdującą się na Krakowskim Przedmieściu 39. Poprzednie przetargi, które organizowana w 20013 i 20014 roku nie przyniosły oczekiwanej transakcji. Nieruchomość Lubelski Ratusz wycenił na około 7 milionów złoty. Kamienica przy Krakowskim przedmieściu mieści się wewnątrz podwórka, a nie od frontu co znacznie zwiększyłoby jej atrakcyjność i zwiększyło ilość potencjalnych inwestorów. Dodatkowo nie ma tam parkingu to wszystko wyklucza przeznaczenie tej nieruchomości na cele handlowe. Jedynym dobrym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie tam remontu i przeznaczenie kamienicy na cele mieszkalne. Czytaj dalej

Dobra wiadomość dla polskich spółek – cena węgla idzie w górę

węgielCena węgla energetycznego w Europie osiągnęła cenę z notowań na początku 2015 roku – 60 dolarów za tonę. Węgiel koksowniczy wykorzystywany do produkcji stali w pierwszym i trzecim kwartale 2015 roku był po 92 dolary. Początek 2016 roku przyniósł obniżkę węgla koksowniczego do 81 dolarów tak niskich cen nie odnotowano na przestrzeni ostatnich kilku lat. Dla porównania warto dodać, że w 2012 cena węgla koksowniczego osiągnęła 225 dolarów za tonę.

Eksperci tego rynku są zdania, że cena węgla europejskiego będzie utrzymywała się na o wiele niższym poziomie niż ceny węgla pochodzącego z innych rejonów na świecie. Tak jest na przykład w przypadku węgla z Austrii lub RPA jest to spowodowane niższymi kosztami wydobycia oraz większym popytem na ten surowiec ze strony krajów azjatyckich. Na spadek cen węgla w Europie duży wpływ mają wprowadzone przez Unię Europejską restrykcje polityki klimatycznej. Czytaj dalej

Znaczące zwiększenie importu węgla z Rosji

W ostatnim czasie znacznie zwiększyła się ilość węgla importowanego z Rosji. Zdaniem ekspertów wpływ na to ma niższa cena rosyjskiego węgla takiego wyboru tańszego surowca dokonują zazwyczaj mniejsze ciepłownie. Dla porównania: cena jednej tony węgla importowanego zza wschodniej granicy kosztuje 200 złoty podczas gdy wydobycie jednej tony krajowego surowca to koszt 260 zł. Do tej sumy trzeba jeszcze dodać koszty marże nakładane przez pośredników i handlujących. W przypadku dużych państwowych koncernów i zagranicznych spółek, które inwestują w Polsce sytuacja wygląda korzystnie ponieważ one kupują węgiel pochodzący z polskich kopalni. Węgiel z Rosji sprowadzają małe ciepłownie i elektrociepłownie, których właścicielami są zazwyczaj samorządy. Znaczące

Czytaj dalej

Najniższy wynik bezrobocia od 8 lat

Ostatnio przeprowadzone badania dotyczące rynku pracy wykazują, że osiągnęliśmy najwyższy od ośmiu lat spadek bezrobocia w Polsce dodatkowo sytuacja na polskim rynku pracy ciągle się poprawia. Zdaniem wielu ekspertów jest to spowodowane wzrastającym rozwojem gospodarczym oraz zapotrzebowaniem na pracowników sezonowych. Wyniki dotychczasowych badań są zgodne z ustaleniami jakie przewidywane były przez resort pracy. Liczba zarejestrowanych osób w Urzędach pracy to milion czterysta tysięcy. Czytaj dalej

W 2017 roku w Rosji zostaną wyczerpane rezerwy

RosjaW 2017 roku w Rosji zostaną wyczerpane rezerwy Funduszu przeznaczonego na pokrycie deficytu w budżecie. Rosja na pokrycie deficytu wyda 783 miliardy rubli z Funduszu Dobrobytu Narodowego. Będzie to jedna szósta całego zasobu finansowego Funduszu Dobrobytu Narodowego, który z założenia miał być skierowany na pokrycie rosnącego deficytu w systemie emerytalnym. Źródła prasowe donoszą, że ministerstwo planuje zwiększenie zadłużenia wewnętrznego do kwoty 1,29 biliona rubli. Nie ma to jeszcze potwierdzenia przez rząd. Tak wysoki deficyt budżetowy jest skutkiem bardzo gwałtownego spadku cen ropy, który następował od 2014 roku oraz sankcji jakie zostały nałożone na Rosję przez Kraje zachodnie. Było to spowodowane przede wszystkim wydarzeniami na Ukrainie. Czytaj dalej

Działalność gospodarcza – jak założyć?

O jednoosobowej działalności gospodarczej

Pomimo wielu obaw jakie towarzyszą zawsze osobom, które postanowiły po raz pierwszy podjąć decyzję o własnej działalności gospodarczej coraz więcej ludzi decyduje się na taki krok. Wszelkie obawy związane z tą decyzją dotyczą zazwyczaj lęku o to czy biznes będzie opłacalny czy osiągany dochód pozwoli na regulowanie kosztów związanych z prowadzeniem firmy oraz przyzwoitym zarobkiem, który zostanie u właściciela w kieszeni.

Kiedy warto założyć działalność gospodarczą?

Definicją działalności gospodarczej jest wykonywanie jakiejkolwiek pracy, która przynosi stały dochód i stanowi zorganizowane i stałe zajęcie w takim przypadku trzeba ją zarejestrować. Wniosek o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej można składać osobiście w Urzędzie Miasta lub gminy, elektronicznie używając bezpiecznego podpisu kwalifikowanego, listem poleconym, który jest poświadczony notarialnie. Przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej należy wypełniać wniosek CEIDG 1. Czytaj dalej